Basisuitleg pensioen

Het pensioen is iets waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Maar het is best een lastig begrip. Want hoe werkt het pensioen eigenlijk precies? Wanneer heeft u er recht op en wanneer niet? Op deze pagina vindt u een korte basisuitleg over het pensioen.

Wat is pensioen?

Een pensioen is een inkomensverzekering. U kunt uw pensioen zien als een spaarpotje, waar u tijdens de jaren dat u werkt steeds wat geld in stopt zodat u als u niet meer kunt werken wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden, toch verzekerd bent van een (gezins)inkomen. Uw pensioen is dus niet alleen belangrijk voor u zelf, maar ook voor uw nabestaanden.

Soorten pensioen

Grofweg kunnen we drie soorten pensioen onderscheiden:

  • Het ouderdomspensioen
    Het ouderdomspensioen is uw spaarpotje voor als u later stopt met werken. De pensioengerechtigde leeftijd is verschillend; zo krijgen mensen die voor 1 januari 1948 geboren zijn op 65-jarige leeftijd pensioen. Bij mensen die na die datum zijn geboren, wordt de pensioengerechtigde leeftijd berekend aan de hand van de geboortedatum. Vanaf 2022 wordt de pensioengerechtigde leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting.
  • Het nabestaandenpensioen
    Het nabestaandenpensioen wordt ook wel het pensioen voor overlijden genoemd. We willen er liever natuurlijk niet aan denken. Maar het is wel fijn om te weten dat uw nabestaanden (uw partner en eventuele kinderen), mocht u komen te overlijden, nog van een inkomen verzekerd zijn.
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen
    Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een spaarpotje voor als er iets gebeurd waardoor u (tijdelijk) niet meer kunt werken. Dit wordt ook wel het invaliditeitspensioen genoemd. Gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan zowel een lichamelijke als een psychische oorzaak hebben

Vaak worden de bovenstaande drie soorten pensioen gedekt in een pensioenregeling. Zo’n pensioenregeling kan overigens ook pensioen in speciale gevallen dekken. Hierbij kunt u denken aan zwangerschap, kortstondige werkeloosheid of militaire dienstplicht.

Hoe spaar ik voor mijn pensioen?

Wanneer u in loondienst bent, dan spaart u in feite automatisch voor uw pensioen. Een klein percentage van uw loon wordt dan als het ware in dat spaarpotje gestopt. Wanneer u bijvoorbeeld ZZP’er bent of een eigen onderneming heeft, dan moet u zelf uw pensioen regelen. Er zijn bijvoorbeeld speciale inkomensverzekeringen voor ondernemers in het leven geroepen.

Wilt u meer weten over het pensioen? Lees dan onze uitgebreide uitleg pensioen.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?